Nsahhu l-Familiji

Nsahhu l-Familiji

Incentivi finanzjari lil dawk li jibqaw id-dar sabiex jiehdu hsieb lit-tfal taghhom, lill-anzjani taghhom jew ragunijiet familjari ohra bhal bonus li jinghata lil impjegati kull tlett xhur. Il-hajja tad-dar ghandu jitqies bhala xoghol u ghandu jigi apprezzat akar bhala l-aktar impjieg siewi ghat-tishih tal-familja li tibni socjeta soda. Ghalhekk minbarra li nghatu ncentivi bhal 'childcares' b'xejn nifhmu wkoll li l-familja ghandha bzonn ghajnuna finanzjarja sabiex nkomplu ntejbu l-valuri.

Points

Minkejja li llum il-gurnata qed nitkellmu rigward l-importanza tal-mara biex tohrog tahdem qeghdin ninsew li huma hafna dawk li jghazlu li jibqaw id-dar biex irabbu t-tfal jew jiehdu hsieb lil anzjani taghhom. Irrispettivament jekk hux ir-ragel jew il-mara li tibqa d-dar, kull minn jaqra din il-proposta zgur li jaqbel li dan huwa responsabbilta, tishih fil-familja u xoghol importanti. Ghalhekk ghandu jkun hemm incentivi finanzjari ta' bonus ghall dan ix-xoghol ferm siewi ghas-socjeta.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information