faccati ta djar mahmugin

faccati ta djar  mahmugin

Jien nixtieq illi il-gvern jaghmel xi haga biex il-faccati tad-djar maghluqin (anke dawk li jintuzaw) jkunu suriet in-nies u mhux ikerhu it-toroq maltin, specjalment fill- 'Village cores'. Hawn hafna djar maghluqin u koroh kollha diesel u hmieg u zebgha mqaxxra. Is-sidien iridu jiehdu hsiebhom estetikament ghallinqas. Jekk le, il-gvern jirrestawrhom hu, u fuq dik id-dar ikun hemm boll ta' l-ispejjez ..meta xi darba tinbieh. Mhux is-sidien jigu jit%":ku ghax id-dar mhux qedgha quddiem wicchom

Points

If the people occupying the house cannot afford it then the state should land a hand. We have some derelect hous in our area and often they are broken into by squatters. The owners should be traced to take care of his property.

Jekk ikunu kbar fl-etá u sahhithom ma tippermettilhomx, m'hemmx x'taghmel, jew jekk il-finanzi iriduhom ghal sahhithom-xiri ta' medicina e.g. Issa tixjieh int jekk Alla jrid u tkun taf

Ghandu ikun hemm incentiv fuq restawr ta faccati, spejjes kullhadt ikollu.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information