Periklu ghas sewwieqa fit- toroq maltin li jista jigi evitat

Periklu ghas sewwieqa fit- toroq maltin li jista jigi evitat

Fit- toroq maltin u ghawdxin ghanna hafna barrikati tal- hadid ( crash railings) li huma ta bzonn al vetturi li jitilfu il kontrol pero f certu postijiet il bidu u tmiem ta dawn il barrikati huma imnizlin al ma l art bangolu ta kwazi 45 grad, fi kliem hafif qisom andom rampa fil bidu u tmiem tahhom. Immaginaw karozza titlef il kontrol u tihu il barrikata fil bidu tahha.... Permezz ta rampa il karozza zgur li se ttir il fuq u jkun hemm ic cans li tispicca fuq il karigjata opposta. Dizastru zgurat😕

Points

L- istess haga dwar is sigar u pjanti go xulxin u gholjien li jkunu fis central strips li bihom ma tkun tista tara xejn, specjalment jalqulek il vista al karrozzi li jkunu fil karrigjata opposta. Joholqu wisq blind spots.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information