Scrappage Scheme

Scrappage Scheme

Nixtieq li tirrangaw il-procedura ta meta wiehed jiskrepja l-karozzi. Mela thallas biex tiskrepja l-karozza, u biex tiehu xi haga taghha trid tixtri karozza ohra, jekk ma ghandiex bzonn ohra ma nkun dahhalt xejn. l-ghar pero hi li min jiehu l karozza ta l-iskrapjard ibiegh l parts minnha u ghalhekk qed jaqla l-flus mix-xejn u fuq kollox bla ircevuta. li nixtieq jien hu li meta tiskrepja tinghata voucher ta Euro XXX li jkun validu ghal ammont ta snin, u li jsir monitragg fuq l-iskrapjards.

Points

car scrappage scheme

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information