Ghajnuna lil Persuni b'mard kroniku

Ghajnuna lil Persuni b'mard kroniku

Persuni b'mard kroniku bhal ME/CFS, Fibromyalgia u MS li ma baqghux jifilhu johorgu ghax-xoghol ghandhom jinghataw l-opportunita' li jaghmlu xoghol mid-dar skond kemm tippermettilhom sahhithom, ghandhom ikollhom il-possibilita' ta' sapport ta' social worker li jigi jzurhom fi djarhom biex ma jhossuhomx abbandunati mis-socjeta' u ghandu jkollhom sussidju fuq terapiji bhal Gupta jew DNRS

Points

Jien issuggerejt xi haga simili wkoll.

Anke jien issuggerejt xi haga simili; ma semmejtx Gupta jew DNRS ghax ma nafx bizzejjed fuqhom. Pero zidt ukoll ghajnuna fis-sistema tal-Edukazzjoni u sapport lil familji bi tfal li jbatu minn dawn il-kundizzjonijiet, ghaliex anke t-tfal li jbatu b'dawn il-kundizzjonijiet u l-genituri taghhom ghandhom bzonn hafna sapport. Grazzi.

Prosit Sandra u Suzanne. J'Alla jitla' min jitla' jaghti aktar kas ta' nies b'dawn it-tip ta' mard. Suzanne, jien ghaddejja bid-DNRS u mxejt 'il quddiem imma trid il-flus li ahna ma tantx ikollna. Naqbel mas-suggeriment tieghek dwar is-sistema edukattiva. Anki l-Universita' forsi kieku taghmel xi sistema li tkun tista' tattendi ghal-lectures online inkun l-ewwel wahda li nattendi!

L-idea tieghek sabiex tinghata assistenza lil min isofri bil fibromyalgia giet inkluza fil-proposti tal-Forza Nazzjonali! Segwi l-link ghall-aktar informazzjoni https://forzanazzjonali.yrpri.org/post/13503 Grazzi tal-kontribut tieghek!

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information