Pensjoni ta l-irtirar

Pensjoni ta l-irtirar

Il-pensjoni ta l- irtirar tkun jew meta tilhaq eta pensjonabbli jew ikollok ezempju 40/41 sena credits imhallsa imma mhux qabel il-61 sena, li bhalissa Il-ligi qeda hekk it - tibdil isir filli persuna tista tghazel li tieqaf mix-xoghol jekk ikollha l-ammont ta snin mehtieg indipendentement jekk ghandiex 61 jekk le.Ezempju bniedem li beda jahdem ta 18 u hadem ghal 40 sena ma jistax jieqaf jekk irid ghax l-eta mehtiega hija ta 61. Mela nipproponi li issir 40sena bla Il 61 sena tkun obbligatorja.

Points

Naqbel li jekk haddiem ikollu 40 sena bolol imhallsa, persuna jkun jista jirtira u jiehu z-zewg terzi anke jekk ma jkollux 61 sena.

Niehu spunt minn dak li qal Evarist Bartolo: "Hemm ligi ghall-Allat u ligi ghall-annimali." Is-sistema tal-pensjoni kif qieghda bhal issa ghandha preferenza ghal-Membri Parlamentari, Prim Ministri u Presidenti tar-Repubblika. Nemmen sabiex il-ligi ta' "Kulhadd huwa l-istess f'ghajnejn il-ligi", kull min jirtira bl-eta` tal-penzjoni ghandu jiehu iz-zewg terzi ta' l-ahjar tlett snin mill-ahhar ghaxar snin tax-xoghol tal-haddiem, b'hekk jitnehha l-"capping" tal-penzjoni.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information