Biex aktar Ghawdxin jibqghu jghixu f' Ghawdex

Biex aktar Ghawdxin jibqghu jghixu f' Ghawdex

Biex ma tintilifix l-identita partikolari ta' Ghawdex, nipproponi li ghandu jinghata incentiv lil dik il-persuna (koppja / familja) li tiddeciedi li tixtri minghand l-istess familjari tieghu (ghal skopijiet ta' residenza) id-dar li tkun intirtet bejn hafna membri tal-familja. Dan sabiex jigi evitat li din l-istess dar jew tibqa' vojta jew tinbiegh ghal skopijiet kummercjali bil-konsegwenza li l-qalba tal-irhula taghna qed jitbattlu minn nies li jistghu jaghtu identita li l-irhula taghna.

Points

Naqbel mija fil-mija, pero` kif qal Salvino Zammit, il-problema hija l-karriera. Izda dan ma jfissrix li rridu nibqghu mmorru Malta biex navanzaw fil-karriera. Qeghdin fis-sena 2017 mhux 1980! Messu ILU li gew miftuhin 4 kumpaniji, specjalment fis-settur ta' l-IT li kieku joffru post tax-xoghol ghal mijiet li jiggradwaw f'din il-linja. Il-problema kulhadd jaf x'inhi, kull min qed jipprova jiftah kumpanija Ghawdex, qed jaghmlulu l-bsaten fir-roti ghal xi raguni jew ohra, u din trid tinbidel illum

L-idea hija tajba hafna- imma sfortunatament jider li Ghawcin jkunu jridu jsibu xoghol adekwat ghalihom fostom l-karriera- jghidu (li hu fatt_) jmorru Malta biex jkomplu javanzaw fil karriera-Nemmen li ghad jasal dak iz-zmien.

Biex aktar Ghawdxin jibqghu jghixu f' Ghawdex u l-qalba tal-irhula niex ma jibghux jizvojtaw u d-djar jinbieghu lil spekolaturi. Huma n-nies tal-lokal li jaghtu identita lill irhula taghna. Hija l-identita partikolari taghna li taghti l-hajja lill-irhula taghna. Hija l-identità li tigbed lejn Ghawdex turizmu ta' kwalita. Inutli li jkollok l-isbah faccati tad-djar jekk id-djar huma vojta. Din l-idea tista' tghin biex aktar zgahzagh jiddeciedu li jibqghu jghixu fil-komunita.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information