L-Isports u l-Obezita'

L-Isports u l-Obezita'

Fil-passat il-gvern ta artijiet lill-klabbs sportivi fuq bazi ta' hlas annwali lill-gvern tramite Sportsmalta. Ikun ghaqli li nnehhu dawn il-hlasijiet ghaliex huma mazzra mal-klabbs l-aktar meta tqis li l-ispejjez tal-manutenzjoni qed isiru kollha mill-klabbs li wara kollox huma kollha volontarji. Dan kollu jghin sabiex il-klabbs u n-nurseries taghna jkollhom aktar nifs sabiex jibqghu jahdmu f'dan il-qasam. Hekk inkunu qed nghinu u nheggu aktar il-volontarjat u l-isports sa minn eta' zghira.

Points

Jekk qed jintalab hlas, il-manutenzjoni bhal fencing, art artificjali etc. ghandha ssir min-naha tal-gvern centrali aktar w aktar meta tqis li l-fond tal-kawzi gusti baqa' stagnat jew ahjar uzat ghal min irridu biss! L-ghaqdiet huma kollha volontarji u rridu nghinuhom sabiex nincentivaw aktar il-volontarjat u l-isports. Dan huwa konformi mad-dokument li hareg il-PN dwar l-isports u l-obezita' anke wara l-mozzjoni mressqa mill-Onorevoli Robert Cutajar dwar l-istess suggett.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information