Regenerazzjoni tal-bliet u rhula

Regenerazzjoni tal-bliet u rhula

Certi lokalitajiet ghaddejjien minn mewta naturali. Jien li fi tfuliti trabbejt il-Furjana, nhoss li l-Furjana ghandha bzonn ta' aktar nies li jghixu fiha. Bhal Furjana, postijiet ohra l-popolazzjoni qed dejjem tickien. Ghalhekk il-Gvern ghandu jghamel progett pilota fejn jixtri propjeta privata li mhux qed tigi wzata, jikkonvertiha f'propjeta ghaz-zmien tal-llum u jpoggiha fuq is-suq. Din ghandha tigi offruta lil nies li twieldu fl-istess belt li jkollhom eta zghira jew tinbiedel ma propjeta.

Points

Din hija idea tajba hafna u tista tigi estiza ghall-village cores - isiru hubs tan-negozju bhal IT jew Servizzi - dawn fl-istess hin ikabru l-kummerc tal-irhula u anke jtaffu mit-traffiku lejn ic-centri ewlenin. Jistghu wkoll isiru progetti bhal rural tourism, akkomodazzjoni alternattiva u anke servizzi socjali bhal night shelters privati.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information